OM

ABRIS DEVELOPMENT

Jag heter Sofia och driver Abris Development, där jag har inriktat mig på fysträning för konståkare.

Jag har tränat och tävlat med erfarenhet på elitnivå och deltagit på fler SM. Sedan sommaren 2021 har jag en kandidatexamen i idrottsvetenskap, via Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm, samt är licensierad personlig tränare (SAFE Education).

Jag jobbar idag med konståkare på alla nivåer, från stjärnåkare till landslagsåkare i Sverige. Jag erbjuder dig som konståkare en helhetslösning inom fysträning med individuellt upplägg, på plats eller online, oavsett om du tränar ensam eller i grupp.

All träning jag erbjuder bedrivs utifrån de fysiska krav som ställs på våra konståkare. Detta för att utifrån den fysiska statusen varje enskild konståkare har, kunna träna för att minska risken för skador och uppnå sin fulla prestationen på isen!