Om oss

Sofia Abrahamsson

Jag heter Sofia och är Abris Development. Jag har tränat och tävlat på högsta nivå inom konståkning, och har idag en kandidatexamen i idrottsvetenskap, via Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm, och är licensierad personlig tränare (SAFE Education).

Jag erbjuder is- och fysträning för idrottare, oavsett nivå, med individuellt upplägg. All träning jag erbjuder bedrivs utifrån de fysiska krav som ställs på idrottare. Detta för att utifrån den fysiska statusen varje enskild idrottare har, kunna träna för att minska risken för skador och öka prestationen!

Jag finner det även väldigt givande att hjälpa människor i allmänhet, därför erbjuder jag också träning för dig som motionär, som vill få allmän mer ork och välmående i vardagen, både fysiskt och psykiskt.